با فوت یکی از شرکا اگر به موجب اساسنامه این مساله پیش‌بینی شده باشد. با فوت یا حجر شرکا و یا با عدم توانایی شرکا برای پرداخت دیون شخصی خود مقدمات انحلال فراهم می‌شود. شرکت هیچ فعالیت اقتصادی نداشته فقط یک حساب بانکی بدون فعالیت به اسم شرکت ثبت کردیم که هیچ گردشی مالی ندارد. 1- تمامی مراحل مربوط به مزایده در خصوص فروش ساختمانها و ماشین آلات را انجام داده ام . با توجه به توضیحاتی که دادین نوبت سوم انتشار روزنامه کثیرالانتشار باید sixteen فروردین ماه باشد. وقتی که شرکت موضوعی را که برای آن تشکیل شده است، انجام ندهد یا انجام آن غیر ممکن شده باشد.

جدای از هزینه های مربوط به امر تصفیه شرکت و مفاصاحساب مالیاتی، هزینه های اداری انحلال و ثبت آن را بر می شماریم. مدیر یا مدیران تصفیه مکلفند پس از ختم تصفیه صورت جلسه­ی ختم تصفیه را طرف مدت یک ماه به اداره ثبت شرکت ها ارائه دهند. اداره ثبت شرکت ها نیز مراتب ختم تصفیه را برای آگهی به روزنامه رسمی می فرستد. تبصره ماده 136 قانون تجارت مقرر می کند که اگر «دلایل انحلال منحصراً مربوط به شریک یا شرکای معینی باشد، محکمه می تواند به تقاضای سایر شرکا، به جای انحلال، حکم اخراج آن شریک یا شرکای معین را بدهد». در واقع، مورد نظر قانون گذار، رفتار نادرست شریک یا شرکای معین است که دلیلی است موجه برای دیگر شرکا که انحلال شرکت را تقاضا بکنند.

خیر در برخی موارد شما می توانید شخص دیگری را به عنوان مدیر تصفیه معرفی کنید و کلیه فرآیند مالی بعد از انحلال را به این شخص بسپارید. در صورتی که وکیل امور مربوط به انحلال را انجام می دهد، ارائه وکالتنامه لازم است. اما با این تفاوت که قانون با وضع محدودیت هایی جلوی سوء استفاده افراد از این اختیار را گرفته است.

دلایل انحلال شرکت

در صورتی که شرکتهای تجاری افزون بر دو شیوه گفته شده ممکن است قهرا به دلیل ورشکستگی ، به انحلال کشیده شوند . چنانچه قانون تصفیه امور ورشکستگی سال 1318 و آیین نامه ورشکستگی را نیز بر مقررات بالا بیفزاییم ، انحلال از راه ورشکستگی ، گسترده ترین بخش و پیچیده ترین شیوه انحلال به شمار می رود. شیوه اخیر از انحلال دربحث حقوق ورشکستگی و در مبحثی جدا از حقوق شرکتهای مورد ثبت برند بحث قرار می گیرد . این امر نه فقط به دلیل احکامم ویژه ورشکستگی بلکه به جهت آنکه مفهوم ورشکستگی خاص شرکتهای تجاری نبوده بلکه ناظر بر همه بازرگانان است ، قابل درک می نماید. باید توجه داشت که مدارک مورد نیاز جهت انحلال موسسه‌ها برای اشخاص حقیقی و حقوقی متفاوت است. اشخاص حقیقی نیازی به تنظیم صورت‌جلسه ندارند و درخواست موسس مجموعه برای این منظور کافی خواهد بود.

  • باید ابتدا هزینه روزنامه رسمی مرحله ثبت شرکت رو بپردازید و بعد نسبت به انحلال شرکت مطابق با توضیحات همین مقاله اقدام کنید.
  • شریک ضامن نیز درست مانند سایر شرکا در برابر پرداخت دیون مسئول است، حتی اگر منشا این بدهی‌ها مربوط به زمان قبل از ورود وی به شرکت باشد و یا حتی اگر اسم شرکت تغییر کرده باشد.
  • در تمام این موارد، روح برابری و برادی که از لوازم حیات شرکت است، وجود ندارد و دادگاه به درخواست یکی از شرکا باید حکم انحلال شرکت را صادر کند.
  • پس از تشکیل مجمع عمومی موسس و تاسیس شرکت حداکثر یکسال بعد از ثبت کردن شرکت باید اقداماتی جهت انجام موضوع آن انجام شود.

وجه افتراق میان شرکتهای تضامنی و نسبی باشرکتهای با مسئولیت محدود در رابطه آنها به مسئولیت شرکا پس از انحلال باز می گردد. قانون درباره موردی که احدی از شرکاء محجور شود سکوت اختیار کرده است. می توان گفت که اساسنامه شرکت می تواند پیش بینی نماید که در صورت محجور شدن هر یک از شرکاء، شرکت منحل گردد. مورد آخر انحلال شرکت با مسئولیت محدود موردی است که در اساسنامه پیش بینی شود که در صورت فوت یکی از شرکا، شرکت منحل شود و یکی از شرکاء فوت کند.

نمونه دادخواست انحلال شرکت سهامی نمونه ۹

از زمان انحلال شرکت تضامنی تا پرداخت کامل تمام بدهی‌های شرکت، شرکا حق استفاده از اموال شرکت را ندارند. شریک ضامن نیز درست مانند سایر شرکا در برابر پرداخت دیون مسئول است، حتی اگر منشا این بدهی‌ها مربوط به زمان قبل از ورود وی به شرکت باشد و یا حتی تغییرات شرکت اگر اسم شرکت تغییر کرده باشد. اینجانب …………… به همراه دو نفر دیگر اقدام به تشکیل شرکت سهام خاص به نام ……………… ( ماده ۳ لایحه ) می نماییم که اهم فعالیت شرکت در زمینه تامین قطعات می نمودیم حال اخیرا یکی از شرکا به اتهام حمل مواد مخدر و یا …………..

چنانچه مجمع عمومی سالیانه، تا ده ماه پس از تاریخی که در اساسنامه قید شده، نسبت به رسیدگی به حساب‌های هر سال مالی اقدام نکند. در اساسنامه های چاپی سازمان ثبت اسناد و املاک مدت شرکت به کرات نامحدود انتخاب نشده است و با همین مدت نامحدود شرکت ثبت می شود. ولی مدت نامحدود یعنی چه ؟ آیا به معنی نداشتن مدت است یا انقضاء و پایان شرکت در هر وقتی که اتفاق افتد. زمانی که این نوع شرکت ثبت می شود، باید در نام شرکت عبارت با مسئولیت محدود قید شود، نام این نوع شرکت نباید متضمن نام هیچ کدام از شرکا باشد.

انحلال شرکت از طریق دادگاه

2ـ تصفیه قانونی است و آن در صورتی است که اساسنامه برای امر تصفیه پیش بینی خاصی نکرده باشد که در این صورت، تصفیه اموال شرکت تحت نظارت احتمالی دادگاه انجام می‌شود. 2 ـ در صورتی كه مجمع عمومی سالانه برای رسیدگی به حساب‌های هر یك از سال‌های مالی تا ده ماه از تاریخی كه اساسنامه معین كرده است، ‌تشكیل نشده باشد. موضوع مهم در بحث ورشکستگی، بررسی تاثیر ورشکستگی شرکت بر اعضا و سهام‌داران شرکت است. هدف ما در این سایت علاوه بر ارائه تمامی نمونه دادخواست های موجود و مورد نیاز شما، تنظیم دادخواست به صورت آنلاین است.

لازم به ذکر است که از زمان منحل شرکت تضامنی تا وقتی که بدهیهای شرکت تصویه نشود شرکا نمیتوانند از اموال ان شرکت استفاده کنند. در صورتی که نوع شرکتی که تاکنون وجود داشته است، به وسیله وضع قانون حذف شود؛ شرکت منحل خواهد شد. بدیهی است که به رغم اخراج شریک متخلف، بقای شرکت در صورتی میسر است که پس از خروج شریک، حداقل دو شریک باقی بمانند والا اگر با خروج شریک فقط یک شریک باقی بماند، شرکت منحل خواهد شد. قانون گذار جهات انحلال شرکتهای مختلط را بدون هیچ توجیه مشخص و قابل قبولی متفاوت وضع نموده است . مفاد ماده مزبور به موجب ماده 189 قانون تجارت در مورد شرکت نسبی نیز اعمال می گردد. در حالت نخست ، پس از به ثبت رسیدن و تشکیل رسمی شرکت ، اساسا فعالیتهای شرکت در راستای موضوع آن آغاز نشده است .

همچنین اگر اشخاص ذینفع از دادگاه تقاضای انحلال شرکت را بنماید دادگاه رای انحلال صادر می نماید. در زمان تنظیم صورتجلسه درخواست انحلال شرکت باید تمام اعضا و شرکا صورتجلسه انحلال را امضا کنند، حتی مخالفت یک نفر از اعضا و یا شرکا می تواند موضوع انحلال شرکت را منتفی کند.. اگر یکی از شرکا حضور نداشته باشد اما وکالت تام‌الاختیار به دیگر اعضا داده باشدمی‌توان در غیاب او شرکت را منحل کرد. پس از ختم تصفیه، انجام تعهدات و تأدیه تمامی دیون، دارایی شرکت بدواً به مصرف بازپرداخت مبلغ اسمی سهام به سهامداران خواهد‌ رسید و مازاد به ترتیب مقرر ثبت شرکت در تهران در اساسنامه شرکت و در صورتی که اساسنامه ساکت باشد، به نسبت سهام بین سهامداران تقسیم خواهد شد. اما اگر هزینه پرداخت دستمزد به وکیل برای شما بالاست و یا بنا به هر دلیلی دسترسی به وکیل خود ندارید ما به شما کمک می کنیم تا خودتان به تنهایی دادخواست انحلال شرکت سهامی را تنظیم نمایید. منحل شدن شرکت هایی که دارای قالب یکسانی نیستند شباهت بسیاری به یکدیگر دارند، اما در برخی از جزییات با یکدیگر متفاوت بوده و همین امر نیز باعث شده است تا مراحل انحلال سهامی خاص را در مقایسه با مراحل انحلال با مسئولیت محدود در یک مبحث جداگانه ذکر کنیم.

موارد انحلال شرکت سهامی :

در صورتی که به وکیل دسترسی نداشته باشید بایستی بدانید که در بخش های مختلف دادخواست اعم از دلایل و منضمات و شرح دادخواست چه مطالبی را برای ارائه به دادگاه یادداشت کنید. لازم به ذکر است که آگهی ذکر شده بایستی در روزنامه رسمی و یا کثیرالانتشاری چاپ و منتشر شود که آگهی های مربوط به شرکت در هنگام فعالیت چاپ و منتشر شده است. در صورتی دادگاه به منظور منحل شدن شرکت حکم قطعی صادر می کند که یک یا چند نفر از اعضای ذی نفع بخواهند تا شرکت منحل شود. حکم قطعی دادگاه به منظور تقسیم سرمایه و دارایی ها میان شرکا و منحل شدن شرکت به طور کامل نیاز می باشد. امور وظایف مدیر تصفیه بدین صورتاست که به کارهای جاری شرکت پایان دهدد و تعهدات شرکت را اجرا نماید .