لذا، در این قسمت، قصد داریم تا به تعریف یکی دیگر از انواع شخصیت در حقوق، یعنی تعریف شخصیت حقوقی بپردازیم. با توجه به تعریفی که از شخصیت حقیقی کردیم، تعریف شخص حقوقی، سخت به نظر نمی رسد. شخصیت حقوقی با ثبت یک قرارداد تشکیل شخصیت ایجاد گشته، به فعالیت خود ادامه داده و با انحلال و ورشکستگی از بین می ‌رود. در واقع می توان گفت که انحلال و پایان شخصیت حقوقی، مانند مرگ شخصیت حقیقی به شمار می رود. در علم حقوق شخصیت عبارت است از قابلیت دارا شدن حق و تکلیف و دارنده چنین قابلیتی شخص نامیده می شود.

اشخاص حقیقی و حقوقی در قانون تجارت

شدیدترین مجازات انحلال شخصیت حقوقی می باشد که در صورتی اعمال می‌شود که شخص حقوقی برای ارتکاب جرم به وجود آمده باشد یااینکه با انحراف از هدف اولیه خود تغییر فعالیت داده و صرفاً برای ارتکاب جرم فعالیت کند. تفاوت میان ارزش کالا یا خدمات فروخته شده با ارزش کالا یا خدمات خریداری شده را اصطلاحاً «ارزش افزوده» می‌نامند. مالیات بر ارزش افزوده را خریداران هنگام خرید کالا یا دریافت خدمات به فروشنده می‌پردازند و این شخص باید این مبالغ را به صورت فصلی به دولت پرداخت نماید. در نتیجه، تسلیم اظهارنامه مالیاتی ارزش افزوده در سال ۱۴۰۰ به صورت سه ماه یک بار انجام می‌گیرد.

ماده 404 – براي تبديل گواهينامه موقت به ورقه سهم مراتب يك نوبت در روزنامه شركت منتشر و مهلتي كه نبايد كمتر از دو ماه باشد به سهامدار ان داده م ي شود تا براي تبديل سهام خود به اقامتگاه شركت مراجعه كنند. پس از انقضاي مهلت مذكور برابر تعداد گواهينامه هايي كه تبديل نشده است، سهام بانام صادر و در اقامتگا ه شركت نگهدار ي مي شود تا هر موقع كه دارند گان گواهينامه هاي مذكور به شركت مراجعه كردند گواهينامه آنان أخذ و ابطال گردد و ورقه سهم به آنان داده شود. ماده 376 – اظهارنامه موضوع ماده بايد با قيد تاريخ به امضاي كليه مؤسسان برسد و موارد مذكور در ماده و صدرماده اين قانون به جز موارد مذكور در بندهاي و ماده در آن ذكر شود. ماده 372 – شركت سهامي عام شركتي است كه تمام سرمايه آن به سهام تقس يم و بخشي از سرمايه آن از طريق مراجعه به عموم تأمين مي شود.

انواع اشخاص

ماده 427 – گزارش مؤسسان بايد حداقل پانزده روز قبل از تشكيل مجمع عموم ي مؤسس در محلي كه در آگه ي دعوت مجمع مذكور تعيين مي شود ، بر اي ارائه به پذيره نويسان آماده باشد. ماده 403 – تا زماني كه شركت به ثبت نرسد، صدور ورقه سهم يا گواهينامه موقت سهم ممنوع است. در صورت تخلف، هريك از امضاء كنندگان ورقه منفرداً مسؤول جبران كليه خسارات وارد شده بر اشخاص ثالث مي باشد. ماده 393 – مفاد مواد و اين قانون درباره شركتها ي سهام ي عام نيز مجري است. ماده 382 – ظرف مهلتي كه در اعلاميه پذيره نويسي معين شده است، متقاض يان به محلي كه پذيره نويسي در آن انجام مي گيرد مراجعه و ورقه تعهد سهام را امضاء و مبلغ ي را كه بايد به صورت نقدي پرداخت شود تأديه و رسيد دريافت مي كنند.

مدير يا مديران تصفيه به وسيله مجمع عمومي فوق العاده تصويب كننده انحلال و با رعايت مقررات ماده اين قانون انتخاب مي شوند، لكن در مورد انتخاب آنان رعايت نصاب مقرر بر اي انتخاب مد ير يا مديران شركت در مجمع عمومي عادي كافي است. اگر مجمع مذكور مدير يا مديران تصفيه را انتخاب نكند، دادگاه به تقاضاي بازرس يا بازرسان شركت يا هر ذي نفع، مدير يا مد يران تصفيه را با رعايت شرايط مقرر براي تصدي مديريت تصفيه انتخاب مي كند. ماده 252 – هرگاه مدير يا مديران از دعوت مجمع عموم ي در م ورد مذكور در ماده اين قانون خودداري كنند يا دعوت به وسيله آنان ممكن نباشد، بازرس يا بازرسان باقيمانده شركت بايد رأساً يا به تقاضاي هر ذي نفع با رعايت تشريفات لازم مجمع عمومي عادي را براي تكميل تعداد بازرسان دعوت كنند. قوانین ورشکستگی و مقررات مربوط به آن مربوط به بازرگانان است و این قوانین مربوط به اشخاص عادی بدهکار نمی شود و به افراد عادی که توانایی پرداخت بدهی نداشته باشند، بدهکار و معسر گفته می شود. شرکت های تجاری دارای شخصیت حقوقی مستقلی هستند که با توجه به قوانین تجارت مشمول قوانین ورشکستگی خواهد شد. اما مدیران و شریکان در شرکت تجاری چون تاجر نیستند، این قانون مشمول آنان نخواهد شد.

در صورت کامل بودن مدارک تقدیمی، کارشناس اداره‌ی ثبت شرکت‌ها اقدام به تهیه‌ی پیش‌نویس آگهی ثبت نموده و به متقاضیان ثبت یا یکی از شرکا یا وکیل رسمی شرکت تحویل می‌شود. از جمله کارهایی که پس از ثبت شرکت باید انجام دهید، معرفی شرکت خود به سازمان امور مالیاتی و دارایی (ترسناک ترین قسمتی که خیلی ها به آن فکر می کنند) و پلمپ دفاتر مالیاتی تان به طور سالانه می باشد. شرکتی است که تحت نام مخصوصی جهت انجام امور تجاری بین 2 یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود به طوری که اگر دارایی شرکت برای ادای قروض و تعهدات شرکت کافی نباشد هریک از اعضای شرکت به تنهایی مسئول پرداخت تمام قروض و تعهدات شرکت در مقابل افراد ثالث است.

به این صورت که کسانی که پدر آن‌ها ایرانی باشد، چه در ایران متولد شده باشند و چه در خارج از ایران، دارای تابعیت ایرانی خواهند بود. این دسته از حقوق‌دان معتقدند که در جامعه انواع مختلفی از مالکیت وجود دارد و یکی از آن‌ها مالکیت اشتراکی است. ثبت و آگهي آن الزامي است پس از ثبت در پايگاه الكترونيك خود قراردهند. مي شوند، با رعايت مفاد اين قانون مي توانند به ثبت شعبه يا نمايندگي در ايران اقدام كنند . در قبال استرداد امتيازات و اموال مذكور به طور مستقل مسؤوليت دارد.

شرکت های غیر تجاری که از انواع اشخاص حقوقی خصوصی هستند فعالیت تجاری انجام نمی دهند. یعنی اهداف شرکت های غیر تجاری انجام اموری مانند امور علمی، ادبی، خیریه و … است. شرکای این نوع شرکت ها نیز ممکن است هدف انتفاعی یا غیرانتفاعی داشته باشند. استقلال این دو شخصیت حقیقی و حقوقی در شرکت‌های ثبت برند بزرگ بسیار مشخص‌تر از شرکت‌‌های کوچک است. در ادامه به طور مفصل با مراحل و مدارک مورد نیاز برای ثبت مؤسسه حقوقی آشنا خواهیم شد و نحوه استعلام شناسه ملی اشخاص حقوقی را به شما خواهیم گفت. از نظر حقوقی، اقامتگاه عبارت است از محلی که شخص در آن سکونت داشته و مرکز مهم امور وی در آنجاست.

  • در شرکت های سهامی خاص افتتاح حساب در زمان تاسیس شرکت انجام می شود و میزان سرمایه تعهدی در همان حساب بلوک می شود ولی در باقی شخصیت های حقوقی بعد از زمان تاسیس و با در دست داشتن اوراق شخصیت حقوقی با مراجعه به یکی از بانک های مجاز داخلی می بایست به افتتاح حساب اقدامات لازم انجام شود.
  • اما مدیران و شریکان در شرکت تجاری چون تاجر نیستند، این قانون مشمول آنان نخواهد شد.
  • صرف نظر از اینکه شرکت های فوق الذکر در هر حال تاجر هستند در مورد اشخاص حقیقی ماده ۲ قانون تجارت انواع فعالیت های تجارتی را در ۱۰ بند احصا کرده است.
  • ثبت شرکت و راهنمای نحوه ثبت شرکتها در ایران به همراه توضیح کامل مراحل و شرایط تاسیس شرکت و تشریح کامل مدارک و هزینه های ثبتی انواع شرکت ها در ایران توسط مشاور.
  • یک شرکت حقوقی با قراردادی که میان افراد حقیقی به وجود می­آید، شخصیت پیدا کرده و دارای ئجود مستقلی می­شود.

بدین توضیح که، ابلاغ واقعی ابلاغی است که بطور کلی ابلاغ به خود شخصی که منظور دادگاه می باشد یا به وکیل وی، ابلاغ می‎شود. به عنوان مثال دادگاه احضاریه ای را برای خوانده ارسال می نماید و مأمور ابلاغ آن را به شخص می رساند. 1- هرگاه قانون برای تأسیس شرکت در محلهای خاص (مثل مناطق آزاد تجاری) تسهیلاتی، از جمله تسهیلاتی مالیاتی، معین کرده باشد این امر برای آنان ثبت شرکت مزایایی را در بر دارد. تابعیت؛ یک رابطه‌ی سیاسی، حقوقی و معنوی میان یک شخص و یک دولت معین است که اساسا منشأ و منبع حقوق و تکالیف هر فرد می باشد. تابعیت اصلی، همان تابعیتی است که از زمان تولد به طریقی به فرد تحمیل می‌شود. مطابق قانون، هر فرد باید دارای سکونت گاهی باشد تا او را به لحاظ حقوقی به محل معینی وابسته کرده و از طریق آن از دیگران متمایز می نماید.

اینکه در چه حوزه ای فعالیت نمایید کاملا بستگی به خودتان دارد که می بایست خود آن را انتخاب نمایید. 3-آیا با وجود ساخت بازی ویدیویی سطح بالا و کاملا جرفه ای میتوانم یک شرکت دانش بنیان ثبت بنمایم ؟ بخاطر اینکه ساخت بازی تنها جنبه هنری ندارد و قسمت اعظم آن برنامه نویسیهای پیچیده و دشواری دارد. اهداف شرکت دانش بنیان جذب و تبدیل ایده ها به محصول و مشاغل پایدار، تجاری سازی یافته های پژوهشی و تحقیقاتی، حمایت و هدایت در جهت سودآوری و تولید فناوری های برتر است.

مجازات تکمیلی برای اشخاص حقوقی

به‌ویژه آن‌که ماده one hundred twenty five قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت، افاده حصر نمی‌کند و صرفاً در مقام برشمردن یکی از مصادیق نمایندگی است. بنابراین به نظر می‌رسد می‌توان از این تعاریف در حقوق مدنی و تجارت برای مشخص کردن مفهوم و مصادیق نماینده قانونی مذکور در ماده 143 استفاده کرد. البته ماده 125 قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 در بخش ششم قانون مزبور در مورد شرکت‌های سهامی آمده است، لکن می‌توان آن را به‌عنوان یک مقرره قانونی و اماره برای تعریف عنوان نماینده قانونی مذکور در ماده 143، در مورد دیگر شرکت‌های تجارتی و سایر اشخاص حقوقی هم مورداستفاده قرارداد. پذیرش این نظریه دایره مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را محدود می‌کند؛ زیرا تنها جرایمی که توسط نماینده قانونی (با تفسیری که از آن خواهد آمد) انجام می‌شود، قابل انتساب به شخص حقوقی است. ماده 470 – مرجع ثبت شركتها بايد ظرف ده روز از تاريخ دريافت مدارك موضوع ماده و تطبيق مندرجات آنها با قانون، اجازه انتشار اعلاميه پذ يره نويس ي را صادر و مراتب را به طور كتبي به شركت متقاضي افزايش سرمايه و سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام كند.

این دفاتر پس از تکمیل باید در پایان سال مالی برای پلمپ شدن به اداره ثبت شرکت‌ها فرستاده شوند. سال مالیاتی شرکت‌ها در اساسنامه آنها مشخص می‌شود، با این حال این بازه زمانی معمولاً منطبق بر تاریخ رسمی کشور است و از یکم فروردین آغاز و در بیست‌ونهم اسفند خاتمه می‌یابد. اشخاص حقوقی تا چهار ماه بعد از این تاریخ یعنی پایان تیر ماه ۱۴۰۰ فرصت دارند اظهارنامه خود را تسلیم سازمان امور مالیاتی کشور نمایند. گفتنی است که اگر سال مالیاتی شرکت‌ها با این تاریخ همخوانی نداشته باشد، سال مالی خود آنها مبنای محاسبه قرار می‌گیرد. بدان جهت که این اشخاص با دولت و حکومت مرتبط می باشند و هدف آن ها نیز خدمت به جامعه و حفظ حکومت می باشد ، به شخصیت حقوقی حقوق عمومی معروف شده اند.

ظرف همان مهلت موارد مغايرت را به طور كتبي به شركت و سازمان مذكور اعلام كند. ادغام شركتهاي هم نوع آن شركت با ساير شركتها با رعايت اين قانون مجاز است. سهامداران از ميزان مشخصي كه به موجب اين ثبت تغییرات شرکت قانون تعيين شده است تجاوز نمي كند. سهامداران از ميزان مشخصي كه به موجب اين قانون تعيين مي شود تجاوز نمي كند . فوق العاده شركت است، لكن واگذاري سهام را به هي چوجه نمي توان محدود كرد.

در اين مورد درج ميزان مسؤوليت شركاي ضامن در اظهارنامه ثبتي موضوع ماده اين قانون الزامي است. ماده 492 – هر يك از شركا مي تواند انحلال شركت را از دادگاه تقاضا كند، مشروط بر اينكه شش ماه قبل از تقاضاي انحلال مراتب را از طريق اظهارنامه رسمي به شركت اعلام نمايد. ساير شركا مي توانند ظرف مهلت مذكور با رعايت مفاد اي ن قانون از طريق انتقال گرفتن سهم الشركه يا موافقت با واگذاري آن به غير يا اخراج شريك از شركت، مانع انحلال شوند. در غير اين صورت، اگر دادگاه جهات تقاضا را موجه تشخيص دهد، حكم انحلال را صادر مي كند. جهات تقاضا در صورتي موجه است كه به عللي از قبيل عدم انجام تعهدات شركا در قبال شركت، عدم همكاري يا هماهنگي بين شركا و يا متعسرشدن انجام موضوع شركت مستند باشد كه موجب اختلال در اداره شركت است. ماده 457 – گواهينامه ح ق خري د سهم مذكور در ماده اي ن قانون بر اي سهامداران بانام بايد به وسيله پست سفارشي دو قبضه ارسال گردد .