نظارت و بررسی از کمیت و کیفیت کار و طرز فعالیت پروژه موسسه مطابق قرار داد عقد شده صورت میگیرد. موسسه مکلف است دارائی های اسعاری و افغانی خود را به حساب معینه بانکی در یکی از بانکهای داخل کشور شامل حساب نماید. موسسه ایکه توانائی بررسی مالی و حسابی خود را توسط بررسان مالی بین المللی نداشته باشد وزارت های اقتصاد و مالیه در مشوره با نهاد های هماهنگ کننده موسسات تدابیر مناسب دیگری را در زمینه اتخاذ نمایند. موسسه مکلف است در استخدام کارکنان حق اولیت را به افغانهای واجد شرایط بدهد.

در وهله اول پنج نام پیشنهادی می توان به اداره ثبت شرکت ها ارسال کرد. به طور کلی بر اساس قانون تجارت و لایحه اصلاحی آن در سال ۱۳۴۷ موسسات غیرتجاری قابلیت ثبت دارند. این موسسات با هدف انتفاعی و یا غیرانتفاعی تشکیل می شوند. با توجه به نوع فعالیت شرکت غیرانتفاعی، این تشکیلات می‌­تواند بصورت محدود یا نامحدود ثبت شود. چنانچه موسسه برای انجام پروژه­ای محدود و مشخص که در محدوده زمانی معینی انجام گرفته و به نتیجه می­رسد، معمولا بصورت محدود تشکیل می­‌شود.

انتفاعی و غیر انتفاعی

یکی از مزایای معروف شرکت های غیر انتفاعی ، وضعیت مالیاتی آنهاست. یک شرکت غیرانتفاعی می تواند از مالیات های مختلف فدرال و ایالتی و قانون درآمد داخلی معاف باشد. این نوع بازپرداخت مالیات نه تنها ثبت برند درآمد حاصل از شرکت را پوشش می دهد ، بلکه شامل تمام کمک های مالی است که دریافت می کند. بنابراین ، سود هم برای شرکت و هم اهداکنندگان آن است که معافیت مالیاتی برای مشارکت خود دریافت می کنند.

در غیر اینصورت و بطور مثال برای امور خدماتی، بصورت نامحدود به فعالیت مشغول می­‌شوند. تعیین محلی بعنوان اقامتگاه قانونی شرکت، این آدرس از اهمیت بسیار مهمی برخوردار بوده و تمامی فعالیت­‌های قانونی، حقوقی، خدماتی و مکاتبه­ای موسسه باید به این اقامتگاه ارسال و انجام گردد. جمع آوری کمک‌های مالی اساسی‌ترین جنبه در عملکرد سازمان‌های غیرانتفاعی است. به همین ترتیب ، شفافیت کامل در حساب‌های مالی آن‌ها برای جلب اطمینان اهداکنندگان بسیار مهم است. سازمان غیرانتفاعی بر خلاف سایر سرمایه گذاری‌های سودآور ، از مالیات بر درآمد معاف هستند. البته این موضوع را در نظر داشته باشید که ثبت موسسه نیز با مشکلات ی در زمان ثبت همراه است که از جمله مهم ترین آن ها را می توان اخذ مجوز از ارگان های مختلف دانست که به نسبت شرکت انجام این موضوع دارای محدودیت ها و مشکلات خاص خود است.

در صورت انحلال یا تغیر شکل موسسه ( از حالت غیر انتفاعی به انتفاعی ) دارائی منقول و غیر منقول باقی مانده بعد از پرداخت طلبات و دیون و تائید کمیسیون عالی و ارزیابی به سایر موسسات دارای فعالیت های مشابه توزیع میگردد. در صورت اعلام انحلال یا انقضای معیاد معینه اعتراض ، وزارت اقتصاد موسسه را از دفتر ثبت حذف مینماید. موسسه میتواند با موسسه یا موسسات دیگر که دارای اهداف مشابه باشند ، بعد از تفاهم با وزارت اقتصاد مدغم ، منفصل یا تغیر شکل دهد.

کارآفرینی اجتماعی چگونه کار می‌کند؟

از جمله حقوق سهامداران را می توان میزان تعهدات و مشارکت آن ها در شرکت دانست. بر این اساس در زمانی که برای بعضی از سهم ها بر اساس قانون مزیت هایی در نظر گرفته شود ،آن را سهام ممتاز می نامند . امضای مدیر شعبه به همراه رونوشت از شناسنامه و کارت ملی و محل سکونت وی در صورت داشتن شعب برای شرکت الزامی است. الف) موسساتی که مقصود از تشکیل آن جلب منافع و تقسیم آن بین اعضای خود نباشد. ی تعاونی از قبیل شرکتهای تعاونی، روستایی، مصرف، توزیع، کارگری، مسکن و تولید می باشند. 5- هدف از وصول مالیات بیشتر توسط دولت تمرکز ثروت نیست بلکه هدف توزیع عادلانه ثروت و تقویت بنیه مالی برای خدمات بیشتر به جامعه است.

  • وزارت اقتصاد مرجع ثبت ،نظارت،بررسی وانسجام فعالیت های مؤسسات درافغانستان میباشد.
  • یک شرکت غیرانتفاعی می تواند از مالیات های مختلف فدرال و ایالتی و قانون درآمد داخلی معاف باشد.
  • تشکیل این موسسات از تاریخ ثبت شخص حقوقی، اعتبار خواهد داشت.
  • وزارت اقتصاد مکلف است در ظرف نود روز از تاریخ دریافت گزارش ششماهه موسسه آنرا تحلیل و ارزیابی نموده از نتیجه به موسسه مربوط اطلاع دهد.

ازجمله موسسات غیر تجاری که توسط اشخاص قابل ثبت می باشند را می توان مؤسسات انتفاعی دولتی نامید. که برای تاسیس و نیز ثبت این نوع موسسات باید نکات مهم در انجام امورات پیگیری ثبت تغییرات شرکت حقوقی را انجام دهید . ممکن است ایراد گردد که فعالیت های غیرانتفاعی از این دست، بعضاً درآمدهای کلانی را در پی دارد که از سود نهادهای تجاری نیز بالاتر است.

بانک ها، واحد های صنفی، موسسات آموزشی و سازمان های دولتی و انواع شرکت ها از جمله واحد های اقتصادی به حساب می آیند. مراجع امنیتی میتوانند صرف از طریق وزارت اقتصاد معلومات مورد نیاز خویشرا پیرامون فعالیت های موسسات غیردولتی بدست آورند. وزارت اقتصاد مکلف است از تطبیق احکام مندرج این قانون نظارت نماید. موسسه مکلف است غرض بازید و نظارت هیئت های وزارت اقتصاد و ادارات ذیربط سکتوری از پروژه های منظور شده تسهیلات کاری را فراهم نماید. موسسه مکلف است نقلی از گزارش ششماهه خویشرا بوزارت سکتوری که در آن اجرای فعالیت مینماید ارسال کند. موسسه مکلف است در مورد تورید سامان آلات ، مواد لوازم از خارج ، اجازه قبلی ادارات ذیربط دولتی از طریق وزارت اقتصاد حاصل نماید.

تبدیل Three مؤسسه غیر انتفاعی به دانشگاه در آینده نزدیک

مانند تمام موسساتی که به فعالیت های بهداشتی، اجتماعی و سیاسی می پردازند…. موسساتی که یکی از هدف های آن به وجود آوردن سود و نفع مادی و معنوی برای خود یا اعضا و یا جامعه هدف می باشد. شرکت غیرتجاری مانند موسسه تجاری دارای مجمع عمومی عادی، مجموع عمومی فوق العاده و هیات مدیره می‌­باشد.

مدرک دانشگاه غیر انتفاعی چیست

البته ظرفیت های پذیرش فوق مربوط به رشته های با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی هستند و رشته های بدون کنکور ظرفیت بیشتری دارند. داوطلبان عزیز باید بدانند که رشته و دانشگاه مد نظر آن ها چقدر ظرفیت دارد تا با آگاهی ثبت نام و انتخاب رشته کنند. درخواست خود را ارسال کرد بسته به روش کاربردی شما ، هزینه پردازش آن از 275 تا 600 دلار باید هزینه کاربر را پرداخت کنید.

روند ثبت هرکدام از این موسسات، مدارک مورد نیاز و وظایف آن‌ها با یکدیگر تفاوت‌هایی دارند. در این مقاله به نحوه ثبت شرکت­‌های ثبت شرکت در تهران غیرانتفاعی و مراحلی که باید طی شوند، می­پردازیم. بر خلاف موسسات غیرانتفاعی ، شرکت‌های اجتماعی معاف از مالیات نیستند.

در صورت عدم موجودیت ان در داخل کشور یا تفاوت فاحش قیمت ها ، موسسه میتواند آنرا از خارج تدارک نماید. اموال منقول و غیردمنقول بنام موسسات ثبت گردیده ، کاپی آن بوزارت های مالیه و اقتصاد ارسال میگردد. موسسه طبق احکام قانون دارای اموال منقول و غیر منقول بوده و برای انجام مقاصد و اهداف غیر انتفاعی از آن استفاده مینماید. عواید حاصله فعالیتهای اقتصادی موسسه بصورت مستقیم یا غیر مستقیم به منظور منفعت شخصی موسسین، مسولین ، اعضا ، هیئت مدیره و سایر کارکنان و کمک دهنده گان مصرف یا توزیع شده نمیتواند. (۱)مؤسسه میتو اندبه منظور پیشبر د فعالیتهای مر بوط طورداوطلبانه عضویت سازمانهای بین المللی را کسب نماید. (۳) مؤ سسات مندرج فقره (۲) این ماده فعالیتهای خویش را با همکاری کمیسیون عالی ار زیابی تنظیم مینمایند.